Sätze/Fragen
Stufe 1: für Anfänger*innen


1. Mimi jina ................ Bwana/Bibi Schmidt.

(A) lako   (B) lake   (C) lenu   (D) langu

2. Jina lako ................ ?

(A) nini   (B) nani   (C) wapi   (D) gani

3. Habari ................ watoto?

(A) nini   (B) la    (C) ya    (D) za

4. Mimi ................ Ujerumani/Uswisi/Austria.

(A) ninatoka   (B) unatoka   (C) anatoka   (D) tunatoka

5. Wewe unatoka ................ ?

(A) nani   (B) nini   (C) wapi   (D) gani